Rett til gratis utdanning

I disse dager må elever ved Porsgrunn Videregående Skole (PVS) melde seg på faglige ekskursjoner til utlandet som skal gjennomføres for de aller fleste tredjeklassinger ved PVS i høsten 2014. Denne påmeldingen er bindende, og den forutsetter en egenandel på om lag 4000 kroner, en egenandel som betales for å dekke reise og opphold for hver enkelt elev.

PVS har gjennom å kalle sine skoleturer for ekskursjoner, og ved å si at kostnadene skal dekkes av en ”reisekasse som elevene er ansvarlige for å fylle”, klart å gjennomføre slike turer i en årrekke. Det som dessverre skjer er at hver enkelt elev betaler for sin egen påmelding og deltagelse på turen, noe som gjør at enkelte elever kan bli ekskludert fra turene på økonomisk grunnlag.

I Utdanningsdirektoratet (UDIR) sine retningslinjer fra 2007 gjør de det klart at man kan arrangere skoleturer så lenge retten til gratis videregående opplæring ikke brytes. Elever og foresatte kan derfor, på samme måte som i grunnskolen, gå sammen om å finansiere skoleturer ved reelt frivillige gaver og dugnader, så lenge det ikke stilles motytelser for disse bidragene og forutsatt at de kommer hele elevgruppen til gode.

Når pengene er samlet inn og turen skal gjennomføres stilles det et krav til at pengene skal komme hele elevgruppen til gode. Når noen elever ikke kan delta på turen på bakgrunn av den høye egenandelen så mener vi at det så absolutt ikke kommer alle elevene til gode. Dette gjør at vi mener PVS bryter med både loven og UDIR sine retningslinjer, og skoleturen kan derfor anses som et brudd på elevenes rett til gratis utdanning.

AUF er for en inkluderende skole der alle kan delta på lik linje uavhengig av personlig økonomisk bakgrunn. Vi mener også at skoleturer skal dekkes av skoleeieren og at gratisprinsippet skal ligge til grunn. Elevens rett til gratis skolegang og et godt sosialt miljø skal veie tyngre enn muligheten til å reise på ekskursjon.

Aleksander Gjøsæter
Nestleder, AUF i Telemark

porsgrunn, politikk, synspunkt, skole, debatt, auf, telemark, videregående, utdanning