«Det blir sikkert så mye krangel med flere tettsteder, at…»

Nome-politikarane har kompetanse på å skape utviklingsbalanse mellom fleire tettstader, og bør ha noko å lære bort i ein ny kommune.

Tilhengarar av aleinegang for Nome kommune i åra etter 2020 har hevda at…
a) Det har gått seg skapeleg til mellom tidlegare Holla og Lunde kommunar i vår felles Nome kommune dei siste 51 åra, og me har fått til mykje bra til beste for innbyggarane gjennom denne tida.
b) Det vil bli eit svare leven om me skal skifte vêr og vind mellom fire-fem tettstader i ein ev. ny Midt-Telemarkkommune.

Om dette skulle henge på greip, måtte det vera etter eit resonnement om at a) var eit slikt ulideleg strev at me ikkje vil ha det oppatt med eit b). Når eg meiner det derimot helst dett av greipen, er det fordi eg meiner det er grunn til å tru på vett og forstand også i ein Midt-Telemarkkommune, slik me har vist det kan skje i Nome. Me har beintfram kompetanse på å finne utviklingsbalanse mellom ulike tettstader, ein viktig kompetanse som Nome tilliks med Sauherad kan ha med seg til skulering av… t.d. bøheringane.

Eg vel for min del å vera optimistisk i tankar om ei velviljug lokaldemokratisk utvikling av ein noko større kommune på desse kantar, der me kan oppnå ei demokratisering av interkommunale tenester me i dag «set bort» til indirekte demokratisk styring i eit litt stivbeina system.

Motsett kan ein altså velja å vera pessimistisk rundt ei slik utvikling, sjølv om me med ein større kommune også ville setta oss betre i stand til å overta meir omfattande oppgåver frå Staten.

Ein ny Midt-Telemarkkommune vil ikkje vera nokon humpefri veg til allmenn kommunal lukke. Ei positiv utvikling for innbyggarane i Midt-Telemark og dei tenestene det kommunale demokratiet skal levere, vil vera resultat av hardt arbeid, der som elles.

Nome kommune har gjennom fleire år vist at høg kvalitet på ein del sentrale tenester står seg best ved å bli administrert i eit område på storleik med dei tre samarbeidande kommunane i Midt-Telemark. Til det treng me ikkje tre ordførarar og tre administrasjonar. Eller tre kommunestyre.

Kristian Hanto
Leiar i Nome Arbeiderparti

Vist 107 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder