Viser arkivet for stikkord eksperiment

Demokratisk eksperiment ! Er det verdt det ?

Den 11 november skal bystyret stemme over og kanskje vedta å redusere antall bystyrerepresentanter fra dagens 49 ned til 39. Det er FRP, byens nest største parti som har foreslått og brenner for denne ideen. Dette partiet hadde på siste årsmøte kun 23 stemmeberettigede medlemmer som møtte, …altså… er det kanskje mangel på krefter i egne rekker som er den underliggende årsaken til forslaget? AP som det største partiet ser ut til å ville være støtteparti for denne udemokratiske FRP ideen! Er det ikke ganske påfallende at byens to største partier på denne måten går hånd i hånd for å styrke sin posisjon og svekke de små partiene? Er det virkelig et slikt demokrati vi ønsker? AP har sitt valgspråk – ”Alle skal med” – åpenbart kan det se ut som at dette ikke er interessant, hvis det forstyrrer partiets makt i bystyret!

Matematiske beregninger viser at det først og fremst er de små partiene som vil bli rammet av denne reduksjonen. Terskelen – også omtalt som sperregrensen – vil med redusert antall bystyremedlemmer bli løftet vesentlig. Dette kan bety at partier som i dag kun er inne med en representant blir skviset helt ut, og at andre mindre partier faktisk får sin representasjon redusert med 33 – 50 prosent! Dette tjener ikke demokratiet, mangfoldet eller byen på, de eneste som tjener på dette er de to store partiene som da får enda mer makt! Vil vi virkelig gi dem det?

At FRP og AP mister flest representanter er et yndet argument – dette er også helt sant i antall representanter, men samtidig misvisende og bevisst desinformasjon? At AP mister kanskje 20 prosent av sine representanter svekker ikke deres makt – men tvert om, den styrkes! Sv, Venstre, Høyre eller Krf risikerer 33-50 prosent reduksjon i sine grupper. For ikke å glemme at kanskje SP, Bylisten og Rødt blir kastet ut av bystyret…

Har virkelig det sittende bystyret ledet av AP gjort seg fortjent til enda mer makt? Har vi sett et bystyre de siste 3 årene med en fornuftig FRP i opposisjon? Eller har vi sett et bystyre bestående av de to største partiene, ett i opposisjon og ett i posisjon – sammen har vevet et klamt samarbeid, som flertallet av oss som bor i denne byen ikke har nytt fordel av? Skolesaken er et godt eksempel på dette maktsamarbeidet! Hvor nyttig er det da for Porsgrunn by at vi gir disse to partiene enda mer makt, på bekostning av det varierte fellesskapets stemme de små partiene faktisk bidrar med?

Mange vil påstå at det er for mange medlemmer og at bystyret koster oss for mye. Noen hundre tusen kroner fra eller til – er virkelig ikke vårt demokrati verdt mer enn det? Når vi kan svi av over 20 millioner i økte driftutgifter på et kulturhus, smelle til med over hundre tusen i ekstra lønn til rådmann, ekstrabevilge over 20 millioner kroner til overskridelser på Heistad skole, halvere leieinntektene på Hovet skole osv osv… Da synes jeg virkelig det er upassende og ikke rent lite ulogisk å stemme for dette anti-demokratiske eksperimentet.

Noen visker meg også i øret at det er så mange som ikke burde sitte i bystyret, så det øker sikkert kvaliteten på de som er der ved at de blir færre. Dette tror ikke jeg noe på, jeg tror vi mister mye mer enn vi vinner på å redusere vitaliteten og bredden blant våre folkevalgte. Og med de beslutninger som er fattet i de siste årene, så er det ikke akkurat mindre kloke hoder de trenger i bystyret. Her trengs virkelig all den tankekraft man kan stable på beina! Politikerforakten er også sterkt økende, viljen til å delta i aktivt politisk arbeid svekkes mer og mer. I denne sammenheng er forslaget til FRP med AP som støttende haleheng.. ikke veien å gå. Vårt demokrati skal bygges ved at flest mulige er inkludert og deltar, mer makt til få – synes ikke det er rett tid for det nå!