Viser arkivet for stikkord kvitsund

Saken om abort og homofili på Kvitsund Gymnas

Jeg vil gjerne kommentere saken angående undervisningen om abort og homofili ved Kvitsund Gymnas. Referer da til http://www.ta.no/nyheter/vest-telemark/article6436932.ece og http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.10868880.

Jeg er selv homofil og var russ på Kvitsund 2012, etter 3 fantastiske år der. Som vanlig blåser media opp saken, og vinkler artikkelen på en måte som gir et feilaktig bilde av realiteten.

KVITSUND
Kvitsund er en godkjent kristen privatskole, og må da følgelig få lov til å formidle Bibelens, deres hellige skrifts, budskap og moral. Det er godt informert om at det er en skole som bygger på kristelige grunnlag før man søker der. Man trenger for all del ikke være kristen, men man må belage seg på å høre de kristne meningene om ulike debattsaker. Videre kan man selvfølgelig velge selv hva man selv vil mene, og ingen på Kvitsund vil rakke ned på deg for det.

HOMOFILI
Når det gjelder homofili følte jeg selv meg aldri støtt i timene, eller ellers på skolen for den saks skyld. Media framstiller saken altfor forenklet og feilaktig. Ettersom Kvitsund er en skole med kristent grunnlag, må det være lov å fortelle hva Bibelen sier om saken. Vi kan lese en rekke steder i Bibelen om homofilt samleie: 3. Mos 18,22; 3. Mos 20,13; Rom 1,26-27; 1. Kor 6,9-10 osv osv, og det står alle stedene at det er galt at menn ligger med menn. Men verken lærerne eller elever på skolen har noe i mot homofile i seg selv. Om de fleste vil jeg heller ikke tro de avskyr menn som ligger med menn, men de avskyr handlingene. Det er en vesentlig forskjell på det. Homofile på Kvitsund blir møtt med åpenhet, kjærlighet og respekt både blant kristne og ikke-kristne lærere og elever. Når det er sagt er det ikke bare et kristent synspunkt at homofilt samleie er “avskyelig”. For under en uke siden hørte jeg identiske meninger fra en ikke-troende. Når det gjelder at det er en skade som oppstår i 2-3-års alderen vil jeg si at Kvitsund de ter en svært vanlig teori at det kan skyldes miljø og opplevelser i tidlig alder, men jeg ville ikke kalt det en skade eller sykdom. Men når det er sagt vil jeg presisere at det blir heller ikke direkte kalt en skade å være homofil. Det blir sagt at skadelige forhold kan ha en påvirkning på barn, som kan føre til homofili. Jeg tror vi kan si oss enige i at for barn vil det være skadelige forhold å vokse opp i dersom moren er overintim, faren er konstant avvisende eller at moren sterkt favoriserer sønnen framfor faren. Og hvis dette da er skadelig forhold, blir det da så galt å kalle det en skade i barnets utvikling? Jeg synes ikke det blir helt det samme som å kalle homofili en skade, og slik er det dessverre mange aviser som ordlegger seg. Men det blir feil. Jeg kan gjerne også presisere at dette utdraget i artikkelen er et sitat fra en stor undersøkelse av et amerikansk psykiatriforbund, som læreren har tatt med i heftet, ikke lærerens direkte egne ord. Det er ikke påvist at årsakene kommer fra 2-3-års alderen, og det kan kanskje også ha mye å gjøre med DNA og gener, men det er heller ikke utenkelig at det kan spille en rolle. Det blir heller ikke sagt at dette MÅ være grunnen, men at dette kan øke sjansene, og at rent psykologisk er det den mest sannsynlige årsaken. Kan man da si at Kvitsund og/eller lærerne der omtaler homofili som en skade? Jeg synes det blir feil. Og jeg synes ikke det blir feil å legge fram sitater fra omfattende forskningsrapporter i en kristendomstime som skal omhandle homofili. Så klart kan folk si seg uenige i det, men det er nå min mening.

ABORT
Abortspørsmålet er et innviklet tema, og her har ikke Kvitsund gjort noe galt. Det er viktig å skille mellom hva som blir framsatt som fakta og ikke. I dette tilfellet sier IKKE læreren: “Her er saken lett, fasiten er at det er mord.” Temaet blir tatt opp til diskusjon, og det blir framlagt det (antakelig) vanligste kristelige synet på abort. Mord vil mange definere som det å ta et annet menneskeliv, og da går spørsmålet over til når et liv starter. Er det når babyen blir født? Er det etter 8. måneder? Når hjertet begynner å slå? Etter nøyaktig 7 uker? Eller kanskje ved unfangelsen? Mange kristne vil si at det er ved unnfangelsen. Læreren uttrykker at dette er hans personlige mening om saken, men samtidig sier han at det er et omstridt tema, og at dette ikke nødvendigvis er noen fasit på spørsmålet. I kristendomsfaget er det jo en selvfølge å lære allmenne kristelige synspunkter på etiske spørsmål, og det får elevene her undervisning i. Men jeg vil presisere at det ikke blir lagt fram som eneste riktige mening, og det blir ikke på noen måte prakket på elevene å måtte mene det samme som ledelsens syn. Som i alle andre etiske spørsmål, er det en stor fordel å vite synspunkter fra mange ulike livssyn og religioner, og her får elevene høre et av disse synene, siden de selv har valgt å betale for å gå på en kristen skole. Deretter får de gjøre seg opp sin egen mening om saken, uten å bli rakket ned på av verken lærere eller elever av den grunn.

ALL IN ALL
Det er mange kristne ungdommer i Norge, og noen av de velger å gå på Kvitsund blant annet for å lære mer om kristendommen og sin egen tro. Hva er det jeg egentlig tror på? Hva er egentlig Bibelens budskap? Hva står det om ulike etiske saker? Og dette må da bli besvart i kristendomsfaget på skolen. Skolen legger jo her da bare fram hva Bibelen sier om homofili, og hvordan NLM stiller seg i forhold til Abort, men lar også andre synspunkter komme til å timene. Jeg kan enkelt forstå at dette ikke skal undervises i offentlige skoler, men på en kristen privatskole der mange elever søker svar på etiske og moralske spørsmål i forhold til sin tro, synes jeg ikke det blir galt å legge fram hva deres hellige skrift sier om ulike saker.

Jeg synes ikke Kvitsund er støtende mot homofile i undervisningen sin, og homofile blir møtt med kjærlighet og respekt på denne skolen. Likesom alle andre elever her. Jeg, som selv er homofil, vil si at påstanden om at “skolen driver homohets” er feil. Saken er blåst langt ut av proporsjoner og media har vridd om på sannheten og snudd realiteten slik den egentlig er på Kvitsund, helt på hodet.

Og i disse tilfellene er det kun blitt fremmet kristelig moral og etikk som et ALTERNATIV, ikke som en fasit på problemstillingene. Det burde være lov på en kristen skole som elevene selv velger å gå på. Det er en fantastisk skole med svært gode lærere, og et ekstraordinært godt miljø. Å fjerne statsstøtten fra denne skolen ville frata mange eventuelle elever, enten de skulle være kristne eller ikke-kristne og heterofile eller homofile, de 3 beste årene av deres liv.