Viser arkivet for stikkord skien

Kvalitet på pleie og omsorg i Skien

Kostra har publisert reviderte tall om hvordan ståa er i kommunene rundtomkring. Hvis en ser på tallene som dreier seg om kvalitet og pleie i eldreomsorgen, så er Skien kommune ubehagelig nært bunnen av lista. Seks syv småkommuner ligger bak Skien.

Kommunene er målt etter opplysninger de selv har meldt inn om antall legetimer og fysioterapitimer i uka per beboer i sykehjem, antall plasser med brukertilpasset enerom med eget bad og WC, samt andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning.

Det passer sikkert ikke så godt for Skien AP at disse tallene, og plasseringer blir diskutert så mye for valget. Men tør TA å ta opp tema. Hvordan ser framtiden ut med store underskudd ved drift av Skienshall og parkeringstunell mm. Blir det flere penger og bedre stell?

Hvordan vil det se ut når eldrebølgen skyller innover kommunen? Er Skien helt feil sted å bo når en blir gammel?

Snodig opplevelse med TKT ( Fra dagens TA)

Her er en liten historie om hvor god servicen og venneligheten hos noen av bussjåførene i TKT er. Tenk om en selger på Elkjøp hadde oppført seg slik. Selgeren hadde mistet jobben på sekundet.
Jeg tror ikke TKT kjenner til ordtaket: ”Kunden har alltid rett!” Bare fordi de er en offentlig tjeneste,
så betyr ikke det at de kan oppføre seg som de vil. Spesielt ikke bare fordi de har monopol på kollektivtransport i Telemark.
Jeg vet om veldig mange som har havnet opp i lignende situasjoner hvor bussjåførene har blitt aggressive.
Spesielt når det gjelder språkbruken.

Les hele saken nå!

Vedr. Klovholt skole

Jeg viser til Klovholt lokalutvalgs innlegg 13.10.09 der sannheten om utvidelse av Klovholt skole endelig kommer fram (fra dem selv heldigvis), man ønsker å bli et vekstområde og synes at naboene skal ta hele regningen.
At man ønsker ekspansjon er vel en ærlig sak, men metoden som her forsøkes brukt er kanskje ikke helt ”stueren” – det har vært brukt argumenter som ”barnas beste” – ” dårlig kommuneøkonomi” – ”pedagogiske fordeler” osv. osv. – mens det hele tiden har vært deres ønske om å bli ”store” som har vært den egentlige årsaken til hele elendigheten.
Jeg undres på hvilket ”samarbeid” man ønsker med ”naboene” når man går offentlig ut og beskylder dem for ”løgn og fanteri” – det kan nok bli ganske belastende for en skole med 10 – 15 elever dersom man skal ta imot 80 – 90 elever som egentlig ikke vil dit – og med foreldre som blir i stort flertall i alle skolens fora.
Det er mange argumenter som bør veie tungt MOT å legge ned skolene i ”ytterste utkant” av kommunen, jeg synes både høyspent og Klovholt skoles areal og beliggenhet er vektige argumenter, men det burde være nok å si – man kan ikke legge ned de aller største skolene for å bevare den aller minste – frakte 80 – 90 barn lange veier når man har 10 – 15 barn som – uansett retning vil ha kort skolevei (valgene er til og med mange).
I deres utskjelling av politikere og ”naboer” vil jeg si meg enig i at det er mye som ”skurrer” i saksbehandlingen av skolestrukturen i Skien vest – man forsøkte seg med en”overraskelsestaktikk” – alt skulle bankes gjennom i rekordfart – helst uten noen form for diskusjon.
Når dere sier at det ”veldig mange” som gremmes over metodene til ”aksjonsgruppa” i Melum er det en ting å si – det finnes ingen ”aksjonsgruppe” i Melum – kun en arbeidsgruppe og det finnes også noen på Klovholt som er sterkt imot måten dere har opptrådt på i denne saken – HOVMOT STÅR FOR FALL.
Til slutt vil jeg bare ønske dere lykke til videre med ordene ” HVORFOR VÆRE STOR HVIS MAN ER LYKKELIG SOM LITEN.
Anne-Lise Teig

Tanker etter et valg: Egoisme, fyll og kondomer

AV BJØRN ERIK HØGSETH, SKIEN: Jeg hørte også denne gangen på partilederdebatten på NRK fredagskvelden før valget. Det var mye av det samme som blei tatt fram av de ulike politikerne, og som vi hadde hørt gjennom hele valgkampen, stort sett. – Det var mange store politiske saker som ikke ble omtalt med et ord, fordi det av strategiske valgrådgivere ble sagt at det ikke var klokt å ta opp. Sånn er det visst bare blitt. Valgrådgiverne besitter stor innflytelse i valgkamper i Norge nå for tida. Det jeg imidlertid husker aller best, var sluttappellen til Siv Jensen. Hvorfor det? Hun appellerte til egoismen, lommeboka om du vil, fra ende til annen. I den politiske «grunnskolen» som jeg gikk i på 70 tallet i KrfU, var hovedbudskapet tydelig nok. Det er viktig å holde egoismen i «tømme», eller om du vil – styre/begrense vår egoisme i fordelingen av samfunnsgodene. Politikk er først og fremst å fordele mellom hverandre, så rimelig og rettferdig som mulig. Dele med resten av verden og framtidige generasjoner. Så langt jeg har oppfatta Frp, er ikke dette noen hovedsak for dette partiet som ble danna for å kjempe mot skatter og avgifter som vi husker. Men Frp har masse penger til mange veier, uten bompenger, sjølsagt. – Så gode veier må vi ha, i følge Frp, at for de som tilfeldigvis fyllekjører, så skal veistandarden være så god at man ikke blir skada likevel. Dette ifølge Frps nestleder Per Sandberg (Frps samferdselspolitiske talsmann). Og alkoholen skal sjølsagt være til salgs på bensinstasjonene, også ifølge Frp. Økt tilgjengelighet på alkohol er et viktig politisk mål for Frp. Men ifølge gallup, er det ikke noe stort folkekrav i Norge foreløpig. Det er visst ikke ønsket om aktiv dødshjelp heller, men det hadde ikke landsmøtet til Frp fått vite av sine taktiske rådgivere tidsnok. Men ungdommen vil ha kondomer, tror ungdommen i Frp. Det tok de konsekvensen av og delte ut kondomer ved skolevalgene i høst med «rund hånd». Ærlig talt, den del av dere kristne ledere og enkelte politikere på «høyresiden» i Krf. Dere kan da umulig mene at et parti som Krf kan gå i et forpliktende regjeringssamarbeid med Frp, slik som de har presentert sine standpunkt både tidligere og i det siste. At Siv Jensen og andre i hennes parti ikke forstår det, er også et paradoks. Hun ga dessuten Sponheim (V), skylda for at det ikke ble flertall ved valget og mulighet for regjeringssamarbeid mellom sentrum/høyre. Skal det bli regjeringssamarbeid mellom flere partier, må det minste være at man liker hverandre (god kjemi mellom forhandlingspartnere) og har politiske hovedstandpunkter som det går an å forhandle seg fram til i enighet om i en regjeringsavtale. Dette har så langt ikke Siv Jensen og Frp skjønt, og noen få andre.
For øvrig burde sentrumspartiene fortsette å holde sammen, etter mitt syn. Men takk og pris at utfallet ble som det ble denne gangen. At partiene i sentrum for en periode har skilt lag, betyr ikke at det vil være slik over tid. Ting endrer seg fort i politikken.

BJØRN ERIK HØGSETH, Skien
sentrumspatriot