Viser arkivet for stikkord skole

Rett til gratis utdanning

I disse dager må elever ved Porsgrunn Videregående Skole (PVS) melde seg på faglige ekskursjoner til utlandet som skal gjennomføres for de aller fleste tredjeklassinger ved PVS i høsten 2014. Denne påmeldingen er bindende, og den forutsetter en egenandel på om lag 4000 kroner, en egenandel som betales for å dekke reise og opphold for hver enkelt elev.

Les mer…

Saken om abort og homofili på Kvitsund Gymnas

Jeg vil gjerne kommentere saken angående undervisningen om abort og homofili ved Kvitsund Gymnas. Referer da til http://www.ta.no/nyheter/vest-telemark/article6436932.ece og http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.10868880.

Jeg er selv homofil og var russ på Kvitsund 2012, etter 3 fantastiske år der. Som vanlig blåser media opp saken, og vinkler artikkelen på en måte som gir et feilaktig bilde av realiteten.

KVITSUND
Kvitsund er en godkjent kristen privatskole, og må da følgelig få lov til å formidle Bibelens, deres hellige skrifts, budskap og moral. Det er godt informert om at det er en skole som bygger på kristelige grunnlag før man søker der. Man trenger for all del ikke være kristen, men man må belage seg på å høre de kristne meningene om ulike debattsaker. Videre kan man selvfølgelig velge selv hva man selv vil mene, og ingen på Kvitsund vil rakke ned på deg for det.

HOMOFILI
Når det gjelder homofili følte jeg selv meg aldri støtt i timene, eller ellers på skolen for den saks skyld. Media framstiller saken altfor forenklet og feilaktig. Ettersom Kvitsund er en skole med kristent grunnlag, må det være lov å fortelle hva Bibelen sier om saken. Vi kan lese en rekke steder i Bibelen om homofilt samleie: 3. Mos 18,22; 3. Mos 20,13; Rom 1,26-27; 1. Kor 6,9-10 osv osv, og det står alle stedene at det er galt at menn ligger med menn. Men verken lærerne eller elever på skolen har noe i mot homofile i seg selv. Om de fleste vil jeg heller ikke tro de avskyr menn som ligger med menn, men de avskyr handlingene. Det er en vesentlig forskjell på det. Homofile på Kvitsund blir møtt med åpenhet, kjærlighet og respekt både blant kristne og ikke-kristne lærere og elever. Når det er sagt er det ikke bare et kristent synspunkt at homofilt samleie er “avskyelig”. For under en uke siden hørte jeg identiske meninger fra en ikke-troende. Når det gjelder at det er en skade som oppstår i 2-3-års alderen vil jeg si at Kvitsund de ter en svært vanlig teori at det kan skyldes miljø og opplevelser i tidlig alder, men jeg ville ikke kalt det en skade eller sykdom. Men når det er sagt vil jeg presisere at det blir heller ikke direkte kalt en skade å være homofil. Det blir sagt at skadelige forhold kan ha en påvirkning på barn, som kan føre til homofili. Jeg tror vi kan si oss enige i at for barn vil det være skadelige forhold å vokse opp i dersom moren er overintim, faren er konstant avvisende eller at moren sterkt favoriserer sønnen framfor faren. Og hvis dette da er skadelig forhold, blir det da så galt å kalle det en skade i barnets utvikling? Jeg synes ikke det blir helt det samme som å kalle homofili en skade, og slik er det dessverre mange aviser som ordlegger seg. Men det blir feil. Jeg kan gjerne også presisere at dette utdraget i artikkelen er et sitat fra en stor undersøkelse av et amerikansk psykiatriforbund, som læreren har tatt med i heftet, ikke lærerens direkte egne ord. Det er ikke påvist at årsakene kommer fra 2-3-års alderen, og det kan kanskje også ha mye å gjøre med DNA og gener, men det er heller ikke utenkelig at det kan spille en rolle. Det blir heller ikke sagt at dette MÅ være grunnen, men at dette kan øke sjansene, og at rent psykologisk er det den mest sannsynlige årsaken. Kan man da si at Kvitsund og/eller lærerne der omtaler homofili som en skade? Jeg synes det blir feil. Og jeg synes ikke det blir feil å legge fram sitater fra omfattende forskningsrapporter i en kristendomstime som skal omhandle homofili. Så klart kan folk si seg uenige i det, men det er nå min mening.

ABORT
Abortspørsmålet er et innviklet tema, og her har ikke Kvitsund gjort noe galt. Det er viktig å skille mellom hva som blir framsatt som fakta og ikke. I dette tilfellet sier IKKE læreren: “Her er saken lett, fasiten er at det er mord.” Temaet blir tatt opp til diskusjon, og det blir framlagt det (antakelig) vanligste kristelige synet på abort. Mord vil mange definere som det å ta et annet menneskeliv, og da går spørsmålet over til når et liv starter. Er det når babyen blir født? Er det etter 8. måneder? Når hjertet begynner å slå? Etter nøyaktig 7 uker? Eller kanskje ved unfangelsen? Mange kristne vil si at det er ved unnfangelsen. Læreren uttrykker at dette er hans personlige mening om saken, men samtidig sier han at det er et omstridt tema, og at dette ikke nødvendigvis er noen fasit på spørsmålet. I kristendomsfaget er det jo en selvfølge å lære allmenne kristelige synspunkter på etiske spørsmål, og det får elevene her undervisning i. Men jeg vil presisere at det ikke blir lagt fram som eneste riktige mening, og det blir ikke på noen måte prakket på elevene å måtte mene det samme som ledelsens syn. Som i alle andre etiske spørsmål, er det en stor fordel å vite synspunkter fra mange ulike livssyn og religioner, og her får elevene høre et av disse synene, siden de selv har valgt å betale for å gå på en kristen skole. Deretter får de gjøre seg opp sin egen mening om saken, uten å bli rakket ned på av verken lærere eller elever av den grunn.

ALL IN ALL
Det er mange kristne ungdommer i Norge, og noen av de velger å gå på Kvitsund blant annet for å lære mer om kristendommen og sin egen tro. Hva er det jeg egentlig tror på? Hva er egentlig Bibelens budskap? Hva står det om ulike etiske saker? Og dette må da bli besvart i kristendomsfaget på skolen. Skolen legger jo her da bare fram hva Bibelen sier om homofili, og hvordan NLM stiller seg i forhold til Abort, men lar også andre synspunkter komme til å timene. Jeg kan enkelt forstå at dette ikke skal undervises i offentlige skoler, men på en kristen privatskole der mange elever søker svar på etiske og moralske spørsmål i forhold til sin tro, synes jeg ikke det blir galt å legge fram hva deres hellige skrift sier om ulike saker.

Jeg synes ikke Kvitsund er støtende mot homofile i undervisningen sin, og homofile blir møtt med kjærlighet og respekt på denne skolen. Likesom alle andre elever her. Jeg, som selv er homofil, vil si at påstanden om at “skolen driver homohets” er feil. Saken er blåst langt ut av proporsjoner og media har vridd om på sannheten og snudd realiteten slik den egentlig er på Kvitsund, helt på hodet.

Og i disse tilfellene er det kun blitt fremmet kristelig moral og etikk som et ALTERNATIV, ikke som en fasit på problemstillingene. Det burde være lov på en kristen skole som elevene selv velger å gå på. Det er en fantastisk skole med svært gode lærere, og et ekstraordinært godt miljø. Å fjerne statsstøtten fra denne skolen ville frata mange eventuelle elever, enten de skulle være kristne eller ikke-kristne og heterofile eller homofile, de 3 beste årene av deres liv.

Snodig opplevelse med TKT ( Fra dagens TA)

Her er en liten historie om hvor god servicen og venneligheten hos noen av bussjåførene i TKT er. Tenk om en selger på Elkjøp hadde oppført seg slik. Selgeren hadde mistet jobben på sekundet.
Jeg tror ikke TKT kjenner til ordtaket: ”Kunden har alltid rett!” Bare fordi de er en offentlig tjeneste,
så betyr ikke det at de kan oppføre seg som de vil. Spesielt ikke bare fordi de har monopol på kollektivtransport i Telemark.
Jeg vet om veldig mange som har havnet opp i lignende situasjoner hvor bussjåførene har blitt aggressive.
Spesielt når det gjelder språkbruken.

Les hele saken nå!

Noe må gjøres!

Skolesystemet i Norge blir bare dårligere og dårligere. For få lærere, større klasser og mer teori er det som dominerer. Det er ikke sånn det burde være, vi som går på skolen burde ikke tolerere at det er sånn. Det har nå blitt viktigere og presse seg gjennom et alt for stort pensum enn det er at alle elevene lærer stoffet som blir undervist. Burde vi ikke heller legge fokuset på hver enkelt elev og hvordan akkurat den eleven skal lære stoffet best mulig? Hvordan hver elev skal få utvikle seg som mennesker og som samfunnsborgere. For er det ikke det som er viktigst med skolen? At alle får det beste ut av grunnskole og videregående, og at alle føler at de har fått utbytte av alle de årene de går på skole.

Noe må absolutt gjøres med dette og det er bare noen få enkle tiltak som skal til. Færre elever i hver klasse slik at læreren for tid til å gi alle elevene oppmerksomheten og hjelpen de trenger. Et tettere samarbeid mellom lærere og hjemmet og hyppige møter mellom lærer og elev slik at kommunikasjonen mellom partene blir optimal. Obligatoriske kurs for lærerne før starten av hvert skole år slik at de lærer seg nye måter og undervise på og motivere elevene til læring. Til slutt det viktigste en mer praktisk skolehverdag mer rettet mot arbeidslivet.

Jeg håper at noe blir gjort med dette de neste årene og at politikerne og resten av landet forstår hvor viktig utdanning er for vårt lands fremtid.

Politisk behandling av søknad om etablering av montessoriskole på Sandøya

BUK skal i dag behandle rådmannens forslag til høringskommentar om etablering av fire montessoriskoler i Porsgrunn. Øyene arbeiderlag mener at en montessoriskole på Sandøya vil være et positivt bidrag til det pedagogiske tilbudet i kommunen, og være avgjørende for å bevare et levedyktig helårssamfunn på Sandøya.

Allerede i 2008 la FAU ved Sandøya skole fram rapporten ”Sandøya som ressurs”. Det ble her pekt på hvilke unike verdier som Sandøya kan tilby Porsgrunns elever, og det ble foreslått en rekke tiltak for å videreutvikle dette, slik at flere av kommunens elever skal kunne utnytte dette unike tilbudet. Brevik oppvekstssenter opprettet på samme tid en ordning hvor elevene fikk mulighet til en alternativ undervisningsform noen uker i året, og undervisningen ble lagt til Sandøya nettopp fordi forholdene lå godt til rette for en mer praktisk undervisning med utnyttelse av nærmiljøets ressurser. Undervisningstilbudet fikk navnet ”Praktikum”. Praktikum har i følge rektor og styret ved Brevik oppvekstsenteret vært en suksess. Istedenfor å videreutvikle dette tilbudet og følge opp initiativet om Sandøya som ressurs, valgte Porsgrunn kommune høsten 2009 å legge ned 4 skoler samt ungdomstrinnet ved Brevik oppvekstsenter.

Skolenedleggelsen førte til et fantastisk engasjement blant lokalbefolkningen, med massiv innmeldelse i de politiske partiene som en konsekvens. På Sandøya økte det lokale arbeiderlagets medlemsmasse med over 300 %, fra så vidt over 20 til 71 medlemmer i løpet av en drøy måned. Brevik arbeiderlag hadde også en formidabel vekst på over 100 %. Både Sandøya og Brevik har historisk sett vært gode arbeiderpartiregioner, men engasjementet var på et historisk lavmål før november 2009. Begge lagene står nå fram i revitalisert form.

De nye medlemmene har blitt gitt tillit i partiet og deres engasjement har allerede gitt synlige resultater. Årsmøtet i Porsgrunn Arbeiderparti gikk i februar 2010 inn for å starte en prosess innad i partiet der man skulle se på arbeidsformer. Dette for å øke engasjementet og innflytelsen til lokallagene. Det ble på samme årsmøte vedtatt at Porsgrunn Arbeiderparti skal jobbe for å opprettholde helårssamfunnet på Sandøya. Forslaget om videreføring av den offentlige skolen på Sandøya og ungdomstrinnet i Brevik ble imidlertid nedstemt.

I april ble en utsettelse av iverksettingen av skolenedleggelsen vedtatt i bystyret. Dette ga den nystiftede Sandøya Montessoriskole den nødvendige tiden til å forsøke å få etablert et privat skoletilbud på Sandøya. Øyene Arbeiderlag mener at Sandøya Montessoriskole vil være et godt pedagogisk alternativ for store deler av Porsgrunn kommune, og at beliggenheten på Sandøya vil gi pedagogiske muligheter som ikke finnes andre steder i kommunen. For at det skal være et reelt tilbud om pedagogisk alternativ til hele kommunen, utelukker vi ikke at det kan være rom for etablering av mer enn en montessoriskole i Porsgrunn, siden montessoriskolene ikke tar mål av seg til å bli spesielt store skoler. Reiseveien for interesserte elever fra Bergsbygda til Sandøya vil etter vår mening være så lang at tilbudet ikke ansees som et reelt alternativ. Med en montessoriskole både i Bergsbygda og på Sandøya vil montessorialternativet være reelt for hele Porsgrunn kommune.

Det har siden vedtaket i april vært jobbet iherdig fra Sandøya Montessoriskoles side for å få til en realisering og mye er allerede på plass. Med støtte fra det politiske miljøet i Porsgrunn, og en positiv høringskommentar til utdanningsdirektoratet om etablering av en montessoriskole på Sandøya, øker sjansene for godkjenning av søknaden om etablering allerede for høsten 2011. En positiv høringskommentar vil være et tydelig signal om at Porsgrunns politikere vil satse på Sandøya som helårssamfunn.

Det vi trenger er en klar innstilling fra utvalget for barn unge og kultur (BUK) om at de er positive til en etablering av en montessoriskole på Sandøya. Øyene arbeiderlag oppfordrer derfor medlemmene av BUK til å anbefale godkjenning av søknad om etablering av en montessoriskole på Sandøya.

Sandøya 31.08.2010
Bjørge Fredheim og Trond Risberg
Leder og sekretær i Øyene arbeiderlag

Vedr. Klovholt skole

Jeg viser til Klovholt lokalutvalgs innlegg 13.10.09 der sannheten om utvidelse av Klovholt skole endelig kommer fram (fra dem selv heldigvis), man ønsker å bli et vekstområde og synes at naboene skal ta hele regningen.
At man ønsker ekspansjon er vel en ærlig sak, men metoden som her forsøkes brukt er kanskje ikke helt ”stueren” – det har vært brukt argumenter som ”barnas beste” – ” dårlig kommuneøkonomi” – ”pedagogiske fordeler” osv. osv. – mens det hele tiden har vært deres ønske om å bli ”store” som har vært den egentlige årsaken til hele elendigheten.
Jeg undres på hvilket ”samarbeid” man ønsker med ”naboene” når man går offentlig ut og beskylder dem for ”løgn og fanteri” – det kan nok bli ganske belastende for en skole med 10 – 15 elever dersom man skal ta imot 80 – 90 elever som egentlig ikke vil dit – og med foreldre som blir i stort flertall i alle skolens fora.
Det er mange argumenter som bør veie tungt MOT å legge ned skolene i ”ytterste utkant” av kommunen, jeg synes både høyspent og Klovholt skoles areal og beliggenhet er vektige argumenter, men det burde være nok å si – man kan ikke legge ned de aller største skolene for å bevare den aller minste – frakte 80 – 90 barn lange veier når man har 10 – 15 barn som – uansett retning vil ha kort skolevei (valgene er til og med mange).
I deres utskjelling av politikere og ”naboer” vil jeg si meg enig i at det er mye som ”skurrer” i saksbehandlingen av skolestrukturen i Skien vest – man forsøkte seg med en”overraskelsestaktikk” – alt skulle bankes gjennom i rekordfart – helst uten noen form for diskusjon.
Når dere sier at det ”veldig mange” som gremmes over metodene til ”aksjonsgruppa” i Melum er det en ting å si – det finnes ingen ”aksjonsgruppe” i Melum – kun en arbeidsgruppe og det finnes også noen på Klovholt som er sterkt imot måten dere har opptrådt på i denne saken – HOVMOT STÅR FOR FALL.
Til slutt vil jeg bare ønske dere lykke til videre med ordene ” HVORFOR VÆRE STOR HVIS MAN ER LYKKELIG SOM LITEN.
Anne-Lise Teig