Viser arkivet for stikkord sosial

Hoksrud klarer ikke å svare

Denne så populistiske Hr. Hoksrud forsetter tydeligvis med å utrykke sine patetiske ideer med ett mer totalitært samfunn. Han slenger ut lite gjennomtenkte bemerkninger om å bare sperre ungdom inne, men han klarer jo ikke å redegjøre nærmere for hvordan dette skal foregå og hva det vil koste.
Tydeligvis gjør han det i ett forsøk på å virke smart i forhold til foreldre som ikke selv har klart å ta seg av sine barn.
Jeg trodde ikke at det var FRP som ville ha flere Barnevernspedagoger, eller institusjoner, så da vil han vel overlate de til fengselsvesenet.
Ett håp om at han framover kan holde seg til vei hullene og la være med å utale seg om noe som tydeligvis ligger så vidt langt utenfor hans begrepsverden at han ikke fatter konsekvensene av hva han sier.Forøvrig vil jeg kraftig oppfordre ham til å kjøre litt penere så han ikke blir satt inn for fartsovertredelse.
Han er observert flere ganger for allt for høy hastighet, i tettbebygget støk.

Rolf Bertelsen
Cand. Mag. Sosialpedagog