Viser arkivet for stikkord språk

Språk- igen

sitat fra dagens TA:

_få til en løsning rundt det radioaktive avfallet. Staten har til nå ikke villet _

Hvorfor en løsning rundt problemet og ikke for ?

• Vitello er italiensk og betyr at biffen er laget av kalv – men vi bruker her okse indrefilet som fungerer like bra.-MEN DA HETER DET bistecca • www.ta.no

NRKs språk

I Aftenposten idag 28/10 har prof. Finn Erik Vinje et godt innlegg om NRKs språkpolitikk. Han har dessverre bare altfor rett :

Språksurr i NRK FINN-ERIK VINJE – Professor emeritus, Universitetet i Oslo
Språksurr i NRK
FINN-ERIK VINJE- Professor emeritus, Universitetet i Oslo- Språket i NRK går over stokk og stein. Bjerkaas må rydde opp, mener språkprofessor Finn-Erik Vinje.Ny språkpolitikk. Under det nye regime i NRK er det instituert en ny språkpolitikk, annerledes enn den som Ustvedt, Gjerde, Elster og Førde førte. Språket skal nå være ubundet av lenker, bånd og tvang; enhver skal gale av hjertens lyst – og det skal være fri utfoldelse av lokale, sosiolektale og privatspråklige varianter.

Standardspråk.
Tidligere var det en uttalt forutsetning at nyheter og meldingstjeneste skulle fremføres på det riksgyldige standardspråket. I alle de programtyper der medarbeideren låner sin stemme til et budskap fra institusjonen NRK, var det standardspråket som skulle gjelde. Dette ligger innenfor alle nordmenns språkerfaring, og det er hensynet til lytteren som skal telle, ikke medarbeidernes privatspråklige vaner.

Reneste virvar.
Sånn er det ikke lenger. Den nye kringkastingssjefen, Hans-Tore Bjerkaas, sier riktignok at standardspråklige regler gjelder for NRKs «offisielle» sendinger, men det er løgn.

Nyhetsbulletinene i Dagsnytt Radio er for tiden det reneste virvar. En strid strøm av presentatører slipper til ved mikrofonen, og de har ikke fått noen som helst veiledning. Diksjon, frasering, setningsmelodi, tempo og formvalg er kaprisiøst; man nøler, stotrer og vingler hit og dit – åpenbart etter mottoet går’e, så går’e. Stilistisk konsekvens gir man en god dag i.

Distrahert. Med det språkpolitiske regime som rår i NRK i dag, løper institusjonen en overhendig risiko. Lytterne blir distrahert: De fester seg mer ved hvordan bulletinene blir fremført, enn hva som skal formidles.

For å kunne konkretisere min kritikk noterte jeg forleden noen former fra en kort Dagsnytt-sending. Og NB! Det dreier seg altså om opplesning fra manus.

Nynorsk eller bokmål?
For det første kan man komme i tvil om det man hører, er nynorsk eller bokmål. Reglane, legane, sendingane, dei, seie (= Nynorsk eller bokmål? seier) trekker i retning av nynorsk – hjelpen, husløse, flere banker, hva, utenfor, Høyre, øst, saken, valget, arbeidsledigheten holder seg lav er eksempler som trekker i retning av bokmål. Hverken det ene eller det andre er he (= har), meina (= meinte), vaksina, gruppane, henvendelsane, helsemyndighetane, sprøytan. Former som totalskada, motarbeida er ikke nynorske, men kan gjelde for en slags (marginalt) bokmål. Konsekvens er ikke oppleserens sterke side, han veksler mellom syv og sju.

Rot og surr.
Her går alt over stokk og stein, uten mål og méd – det er rot og surr og fra ende til annen. Og det er kringkastingssjef Bjerkaas som bærer ansvaret