Viser arkivet for stikkord synspunkt

Å betale hva det koster

Økte bompengesatser er åpenbart dagens løsning på alle miljøutfordringer. Bare de blir høye nok, blir verden bedre å leve i. Vi ser vedtaket i Oslo, og kan vel anta at det vil bli etterfulgt andre steder, for kloden skal reddes av nordmenn, enten vi liker det eller ikke. Og bompenger eller økte bompengesatser, som sagt, er selve nøkkelen til en grønn og fredfylt verden. Samtidig har bilistene (alle oss som bor her) fått betale for den forurensing og skade som vi påfører verden. Flott altså!

Gid det var så vel. Jeg er ikke prinsipielt mot bompenger. Dette kan være en ordning som kan løse akutte samferdselsproblemer. Jeg er heller ikke i mot å gjøre det vanskelig for oss bilister å kjøre inn i byene. Det som skaper irritasjon og negative holdninger til slike løsninger, er de folkevalgtes egentlige agenda. De er utelukkende interessert i å inndrive penger. Miljøaspektet er kun en from fasade.

Hvordan kan jeg si dette? Se på valgte løsninger. Dersom målet hadde vært å få oss bilister til å bruke kollektive transportløsninger (dieselbussene er på ingen måte miljøvennlige), så hadde vi fått kjøpe månedskort til 150 kroner stykket. Arbeidet med å bygge sykkelveier, dersom sykkel skal brukes, ville vært igangssatt for lenge siden. Store parkeringsområder utenfor byene, med tilbud om gratis buss til bestemmelsesstedet fra disse parkeringsområdene ville vært etablert. Desentralisering ville vært hovedretningen, slik at folk kunne arbeide i det området de bor i. I stedet skal alt samles på et par sentrale punkter, slik at alle som har det aller minste ærend dit i stor grad blir nødt til å bruke bil.

Et ytterligere tegn på miljøargumentene kun er lek med ord, er begrepet “det grønne skiftet”. Dette munnhellet er blitt selve passordet til en verden med avgiftsøkning og tiltak ingen forstår noe av. Grunnen er ganske enkelt den at ingen så langt har klart å definere hva “det grønne skiftet” er. Dessverre utfordres ikke de folkevalgte av pressen på dette punktet i det hele tatt. Ingen spør hva innebærer “det grønne skiftet”? Hva skal erstatte kjent, men forurensende industri, i framtida?

Sant og si, de folkevalgte (med få unntak) blåser i dette. Igjen er eksemplene på min krasse påstand der. For mange år siden ble Miljøbil Grenland etablert. Det skulle bli en mønsterbedrift innen miljørettet tenking, og få både private og bedrifter til å bytte ut bilparken, fra fossilt drevne kjøretøy til elektrisk. Det ble løftet fram planer om el-bilfabrikk på Herøya. Vi skulle lede an i utviklingen av energirike og gode batteriløsninger, men bred miljøprofil. Om noe er kjørt i gøfta, så er det dette prosjektet. Det var ingen interesse for saken, for da ville vi tape penger på mindre omsetning av fossilt drivstoff.

Nevnes kan også tanken på å få gassrørledning til Grenland. Den ble motarbeidet fra første meter av politiske krefter på riksplan. Alle gode argumenter ble feid av banen. I tillegg ble det satt strengere krav til avkastning på de få kilometerene med gassrørledning til Grenland, enn til alt annet av rørledninger i Nordsjøen. De skulle rett og slett ikke bygges. I dag bejubles de digre gasstankerne som kommer til Rafnes og Rønningen med skifergass fra USA, som maritime frelsere. Skifergassen der borte ødelegger grunnvann og miljøer over en lav sko, når den skal utvinnes. Snakk om miljøgevinst.

Sist, men ikke minst, har vi dagens tema, avfallsdeponi i Brevik. De folkevalgtes røster er pinlig tynne i denne debatten. Det er ingen mening skapt i å legge et giftdeponi midt inne blant en befolkning på 120 000 mennesker. Hvis dette er greit, må jo dieselbiler være den reneste velsignelse for omverdenen.

Hvorfor er det ikke sterkere motstand fra våre lokalpolitikere i denne saken? Fordi det er snakk om arbeidsplasser. Pengemotivet er viktigere enn miljøargumentene, nok en gang.

Hvor står jeg? Jeg tror vi må være villige til å bli utfordret. Både på transport, og på andre sider av våre liv som kan skade våre miljøer lokalt og globalt. Men kom ikke å si at vi ikke har penger. Dersom vi skal betale hva det koster å forurense, så bruk av oljeformuen til å hasteutbygge gode løsninger. Pengene kan alltids inndrives i ettertid. Det viktige er at vi finner løsningene. Men se det, det vil de fromme politiske miljøtenkerne ikke gjøre, og kommer med alle verdens unnskyldninger om rasert økonomi og å ikke etterlate noe til etterslekta. Snakk om vrøvl. Hvis vi ikke gjør hastegrep nå, så er det vel ingen ting å etterlate til etterslekta likevel.

Jeg tror vi bilister vil være med på å betale hva det koster uansett, men jeg er mindre trygg på at de pengene vi betaler inn går til de gode tiltaka som ramses opp. Merkelig nok klarer våre folkevalgte alltid å bygge tunge, kostbare organsisasjoner og styrer, med solide direktørlønninger og styrehonrarer, selv for den aller minste lille sak som skal gjennomføres. For ikke å snakke om utallige kostbare utredninger, før spaden kan settes i jorda, og noe realiseres.

Jeg lurer på når våre folkevalgte skal betale hva det koster, og ta konsekvensene av sine handlinger? Det er nemlig fryktelig enkelt å sløse med andres penger.

Uførereformen

Vi har fått en ny uførereform her landet. Jeg for min del 100% ufør uten barn og gjeld slipper vel så der unna denne gangen. Jeg får litt mer av en etat, som en annen tar tilbake. Jeg kommer ut som ufør, trur eg. Siden jeg bare tror det, er at det blir sagt at dette er en motivasjon for å få uføre ut i arbeid. Reformen gjør som nå kjent uføre arbeidsføre.

Jeg for min del spurte NAV om å få hjelp til å bytte ut uføretrygden min med jobb for et par år siden, klagde sågar til arbeidsministeren siden det viste seg at de ikke ville, eller kunne. Klagde så enda en gang til vår nye arbeidsminister, men fikk ikke en gang en saksbehandler hos NAV.

Så nå ser jeg lyst på fremtiden og skal på ny sette kursen mot NAV, trur eg. Det er vel nå jobber å få for oss uføre tenker jeg som våre folkevalgte i sin visdom har håndplukket for oss.

Nå er jeg heldig som har fått tilbake helsa etter noen år, men de mener vist at dette gjelder alle. Du vet arbeid gjør deg fri «frisk». På tysk Arbeit macht frei. Opp av rullestol og kom deg i jobb, den norske stat forlanger det av dere snyltere av våre penger. Tror de virkelig at vi som kan ikke vil? At det er så mange som ikke vil at de blåser en lang marsj i de som ikke kan? Jeg sier bare snakk med en som er ufør om han vil bytte med deg.

Hvor har de funnet ut at vi trenger arbeid, eller at vi i det hele tatt kan? Det første som slår meg er NAV. Men så lurer jeg da. Hva får de på NAV til å si til de folkevalgte at de fleste av oss er unnasluntrere og trenger mindre penger å leve av som motivasjon for å komme i arbeid?

Som regel har de brukt mange år på hver enkelt av oss for å konkludere at vi er uføre. Ville de da si til våre folkevalgte at det vi har gjort er bare tull, de er arbeidsføre, men vi ga de trygd likevel? Eller er det slik at våre folkevalgte tror på alt tullet som kommer mange steder for tiden om at vi er egentlig ikke syke, men late. NAV har ingen troverdighet lenger uansett. Er det det som har skjedd?

Det forhandles nå ser jeg om hvem pengene skal taes fra. De tar de svakeste som før. Denne gangen skal de ta uføre med gjeld og barn. Barnetillegget skal vekk. Kriminelle trenger vel rekrutering mener de og tror vel at det blir for lite av dem. Viktig da at barn som vokser opp i fattige familier ikke får, men læres opp til å ta det de trenger. Skjønner den.

Nå har vi uføretrygdede fått nok dritt, så vi organiserer oss. ULF, uføres landsforening er grunnlagt og vi melder oss inn. http://www.ulfnorge.no/
Ragnar Steinmoen

Rett til gratis utdanning

I disse dager må elever ved Porsgrunn Videregående Skole (PVS) melde seg på faglige ekskursjoner til utlandet som skal gjennomføres for de aller fleste tredjeklassinger ved PVS i høsten 2014. Denne påmeldingen er bindende, og den forutsetter en egenandel på om lag 4000 kroner, en egenandel som betales for å dekke reise og opphold for hver enkelt elev.

Les mer…

Snodig opplevelse med TKT ( Fra dagens TA)

Her er en liten historie om hvor god servicen og venneligheten hos noen av bussjåførene i TKT er. Tenk om en selger på Elkjøp hadde oppført seg slik. Selgeren hadde mistet jobben på sekundet.
Jeg tror ikke TKT kjenner til ordtaket: ”Kunden har alltid rett!” Bare fordi de er en offentlig tjeneste,
så betyr ikke det at de kan oppføre seg som de vil. Spesielt ikke bare fordi de har monopol på kollektivtransport i Telemark.
Jeg vet om veldig mange som har havnet opp i lignende situasjoner hvor bussjåførene har blitt aggressive.
Spesielt når det gjelder språkbruken.

Les hele saken nå!

synspunkt - eldreomsorg

Ble engasjert da jeg leste innlegget “Nattjenesten i Skien kommune”. Jeg er selv sykepleier og føler sterkt engasjement for den,etter min mening, uverdige eldreomsorgen vi har i dette landet. Vi som helsearbeidere må ikke ta kritikken personlig. Vi gjør vårt beste ut ifra de midlene som er. Jeg tror ikke verken pasienter eller pårørende tviler på det, men det er alikevel godt at de pårørende tar ansvar for å skrike ut når de ikke er fornøyde med behandlingen moren eller faren får.Jeg håper eldreomsorgen i Norge bevilges flere penger fort, slik at de eldre får den verdigheten de fortjener.

Vi blir lurt, hver dag?

_Av media, politikere, kjøpmenn, byggherrer, arkitekter, bygningsarbeidere, hyklere osv. _Til og med, en herværende redaktør som hevder at; ” det er bare dyr som kun drikker fordi de er tørste ”. Eller skal vi si forleder oss til å tro? Kan for så vidt ha litt rett, kanskje….
Jeg drikker kun når jeg er tørst, altså er jeg et dyr. Noen er nok enige i den benevnelsen om meg, trur eg.
Hvem har ikke blitt lurt av politikere? Det ene øyeblikket sprøyter de inn penger de ikke har eller ikke har råd til å ta av, i foretak for at det skal kunne leve. I det neste øyeblikket sprøyter de inn mer enn en million for at en skal kunne legge ned det samme foretaket. Og skulle en politiker mene at dette ikke er et foretak, ja så blir du lurt igjen. Hadde foretaket blitt slått konkurs, ville det muligens ikke ha kostet kommunen det samme. Det var vel lurt?
I det ene øyeblikket sier de nei til en øy i ælva, men i det neste øyeblikket, ja til en holme i samme ælva. De nedlegger skoler og foretar ingen konsekvens analyse, men hevder at det skal lønne seg. Blir vi lurt?
Maria Magdalena, omforlades, Amelie eller hva hun nå heter? Har ikke hun også lurt en rekke mennesker og seg selv, for ikke å snakke om media? Først har hun lurt seg til å være i landet i mange år. Så har hun lurt seg til en utdannelse hun ikke har rett på. Så har hun skrevet en bok om akkurat dette. Var det lurt? Vel, å ha penger på bok er vel alltid lurt. Nå har hun også fått jobb som journalist, uten oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Politikere strides og klør seg i hodet om hvordan de skal takle denne saken. Hun bør bli sier noen. Hun skal ut sier andre.Flere politikere er opptatt av dette og gir sine besyv med, uten å skjele til loven, det er viktig hvordan de oppfattes i media spesielt med hensyn til neste valg. Noen er selvfølgelig opptatt av damens ve og vel og synes synd på henne. Det er naturlig, men hva med alle de andre som er i samme situasjon som Maria? Blir ikke de lurt?
I Norge er det ikke forskjell på Kong Solomon og Jørgen Hattemaker lærte vi på skolen, riktig nok for mange år siden. Ble vi lurt? At loven kanskje burde være annerledes, er vel et spørsmål en burde se nærmere på, men den er nå her denne loven da. Skal vi slutte å følge loven? Er det lurt?
Det sitter andre på asylmottak på niende året, uten verken et ja eller nei. De har forholdt seg til loven. Var det lurt? Andre sitter på Trandum, les ” konsentrasjonsleir ” på andre året som asylmottakere, barn og voksne. Det er ikke lurt, men snarere en skam i verdens beste land å bo i.

Journalister i dagens samfunn, er de rettskafne, objektive og sannferdige? Eller blir vi lurt? Stiller de kritiske spørsmål eller stiller de ledende spørsmål og spørsmål som forventes? Stiller de dermed intrikate og vanskelige spørsmål, spørsmål som bl.a., politikere har vanskeligheter med å svare på, vil vedkommende journalist ikke overleve lenge i sin jobb som sådan. Det er ikke bare hykleri, men på grensen til korrumpering. Dessverre, og det er mitt eget utsagn, så er mye av den gravende journalistikken død og mange journalister er dessverre uten ryggrad.

Kommunen hvem er den? Er den med sine ansatte og valgte, til for befolkningen eller seg selv, de ansatte og politikerne? I mange tilfeller kan en lure.
Jeg kjenner godt en kar hvor en kommunal vei er bygd inn til og oppe på en mur som danner basis og fundament for veien. Muren og veien ble i sin tid bygd av kommunen. Muren slår sprekker og er i dårlig forfatning, helt synelig for alle og en hver som ser den. Men kommunen er standhaftig, og påberoper seg null ansvar for muren og hevder at eiendommen som muren grenser til har ansvaret for muren. Det er grunneiers mur iflg., kommunen. Faller muren sammen og dernest veien, hvems ansvar blir det da? Kanskje best å utbedre mens det koster lite, enn å vente til det koster mye. Det er vel lurt?

I butikkene blir du lurt igjen? Lurt eller forledet til å kjøpe noe som i utgangspunktet er rasende billig med over 50 og sågar 70 % avslag. Prisen er i utgangspunktet ikke nevnt, ei heller den opprinnelige, annet enn med meget liten skrift. Spesielt på denne tiden av året. Hvorfor akkurat nå? Blir vi lurt?
Matvarer av ymse slag har krympet i pakningsstørrelser. Fra det før var 1000gr har de nå blitt 750gr. Pakninger som var 500gr har nå sunket via flere trinn til 300gr. Eller små ting som før var 100gr, har nå blitt 75gr. Ja faktisk har noen blitt 69gram. Er kiloprisen den samme? Nei ikke alltid, for når det som før kostet x antall kroner som 500gram, koster det samme i en 400grams pakning, har kiloprisen for mange varer altså gått opp. Mens Gjerdrum, som nå har gått av, hevder at matvarene ikke har steget. Og kjøper du fisk i butikken eller kjøttdeig, kryper det i panna til det umiskjennelige, p.gr.a. dets vann innhold. Noe av det siste Gjerdrum sa, var at renta må opp. Ja, han sa det. Hvorfor i hel….skal den det? Blir vi lurt? Det går da så det ”gviner”, eller?

Det skal kunne bygges på Klosterøya i Skien ca 700 nye boliger. Og ordfører, viseordfører, som jeg mener er en misvisende tittel, samt andre, applauderer heftig i og utenfor media. Tiden vil vise hvem det var, som er lur.
Det flytter i alle fall ikke 700 familier til Grenland i løpet av kort tid, så hvem skal bo der? Eller i de boligene som forlates. Det er utrolig mye boligmasse til leie i Grenland, men politiet og andre bygger nytt og lokaler står tomme. Er det lurt? At det bygges store enheter som NAV, har ´det vist seg å være lurt?

Det er utrolig mange pensjonister av ymse slag her i landet, og det sies fra eksperthold at dette antallet kunne vært redusert og de kunne vært benyttet i arbeidslivet i en viss prosentandel. Det kan man ikke være uenig i, men, – hvor skal de jobbe og hvem vil ha dem? Det er arbeids ledige der ute som er på utkikk etter jobber. De er det ei heller jobber til ser det ut til. Blir vi lurt?

Folk har blitt syke i arbeid, hvor jobben har påført dem plager. De kjemper i rettsapparatet for å bli hørt og for å få, om ikke annet enn en liten kompensasjon. En vinner frem i første instans, i trygderetten som også i dette tilfellet burde være siste instans, men blir dessverre motarbeidet av staten ved NAV, en institusjon som i utgangspunktet er til for og skapt til hjelp for enkeltmennesket. De vurderer å anke. Bare det i seg selv er en skam. – Blir vi lurt?

Elektrisiteten, ja den har nesten blitt et fy ord for mange. I disse tider spesielt. Ikke nok med at du betaler en skyhøy strømpris, men hvorfor skal vi betale nettleie? Og vannreservoarene skaltes og valtes det med, i alle fall hvor stort innhold de skal ha til enhver tid. Er de kjeltringer disse som styrer elektrisitet verkene? Eller er de bare grådige som så mange andre i samfunnet? Har du elektrisitet måleapparat, og det har du. Kanskje har du kjøpt den som vi, dog må du betale leie av måler, andel til staten, til energifondet og så skal kraftselskapet ha for nettleia på toppen. Alt dette utgjør nettleie. Blir vi lurt?

Her om dagen kjøpte jeg ved et innfall, en av landets største tabloid aviser. Lurt av forsiden og senere oppdaget jeg som så mange ganger før, at innholdet kun hadde 2 – 3 sider med nyheter, resten var om såkalte kjentfolk ( i Oslo ) og hvem som danser med hvem. Med andre ord, dagens svar på se og rør. Jeg ble lurt!
Og som når kona har laget en innbydende rett hvor ingrediensene ikke helt kan bli redegjort for. Og selv om det smaker godt og en stakkar ikke gjenkjenner innholdet, vel, – ble jeg lurt, til å spise noe jeg i utgangspunktet ikke ville spist? ” Som så mange ganger før?”
Ha en riktig lur ”spiselig” uke.
Ivar Dahl Larsen, Brevik.

Samfunnstraff for ran

Det står for meg som helt fantastisk at man kan dømme samfunnstraff for væpnet ran.
At våpenet i ettertid har vist seg å være en ”softgun” gjorde ikke situasjonen mindre skremmende for buss sjåføren som ble ranet.
Når de i tillegg har et synderegister langt som et vondt år, med trusler, innbrudd, hærverk og tyverier, så lurer jeg på om det er meg det er noe i veien med når jeg blir frustrert over det straffenivå de her er blitt dømt til.
Myndighetene ikke tar på alvor den fare og skade buss sjåfører og andre blir utsatt for. Det kan oppfattes som ett tilleggsovergrep ovenfor offeret, når man er mer opptatt av gjerningsmannens ve og vel enn å sørge for trygghet for de som er utsatt.
Det virker på meg som om ran av en bussjåfør anses som en forseelse og ikke som en alvorlig straffbar handling.
Søk på ”mylder” viser 36 treff på buss ran i 2010. 7 av disse i Kristiansand. Ellers er de spredd over hele landet, med Porsgrunn, Drammen, Oslo, Kristiansund, Tromsø og sikkert flere steder.
Er det da noe rart at sjåførene nå krever kontantfrie busser?
Jeg er rimelig sikker på at de som nå er blitt dømt ler hele veien ut av rettslokalet, og det kommer ikke til å forandre noe på deres oppførsel.
Samfunns straff, subsidiært fengsel.. Hvem påser at samfunnsstraffen blir gjennomført. Hvor skal man plassere en person som har så liten respekt for samfunnets normer at han gjør sitt fornødne på barnevernets kontor?
Er man voksen nok til å utsette andre for væpnet ran, da er man også voksen nok til å tåle konsekvensen av ubetinget fengselsstraff.
Med ønske om ett godt og trygt nyttår for alle dere som er blitt utsatt for ran og trusler i året som gikk.
Jeg håper at man snart innser at snillismen ovenfor ransmenn, tyver og kjeltringer ikke duger.

Jens Jakobsen

Vestviken kollektiv trafikk - et godt alternativ! Eller?

Det er natt til søndag 25.07.10.

Ei venninne og jeg står ved Stathelle barneskole og venter på M1A bussen fra Langesund, den som skal være på Stathelle ca 00.10.

Og vi står der i god tid. Bussen er litt forsinket, men kommer i en voldsom fart mot holdeplassen – og kjører forbi. Men stopper likevel 10 meter unna holdeplassen for å la oss komme om bord. Trodde vi. Vi løper som gale etter bussen for å rekke frem, og da vi kommer frem til døren foran, åpnes døren i midtgangen og to andre passasjerer går ut av bussen. Vi venter fremdeles på at sjåføren skal åpne døren, men det har han tydeligvis aldri hatt planer om å gjøre. Min venninne hadde allerede betalt bussen med mobilen, med riktig natt-takst og alt. Vi står og banker på døren litt, vifter med mobilen og gir tegn til at han skal slippe oss på, men mannen bak rattet rister bare på hodet og kjører sin vei. Så står vi der da. Med en ubrukt bussbillett til 70 kr som min venninne får fakturert på mobilen uansett om den er brukt eller ei. Det skal nevnes at det ikke satt mange på bussen heller, den var ikke engang på langt nær halvfull. Siden det er etter midnatt går bussen bare en gang i timen, så det ender opp med at vi må ta drosje fra Stathelle Barneskole og til Porsgrunn for å rekke det vi skal. nesten 400 kr mer måtte vi ut med.

Cola på bussen
Søndag 08.08.10

Da min kjæreste ikke sjekket busstidene så altfor godt kvelden før, mistet han den bussen som han trodde gikk 14.42 fra Heistad – det går nemlig ingen buss da. Neste buss kommer da 15.13, så han tar seg tiden til å handle en flaske cola og en 20pk sigaretter mens han venter. Han kommer hjem til meg og forklarer at han har tatt feil av busstidene, så jeg bestemmer meg for å slå følge med han ned til bussholdeplassen igjen da jeg likevel må ta bussen motsatt vei for å hente bilen som står igjen på Stathelle fra gårsdagens fyllekule.

Så vi går altså tilbake til bussholdeplassen og ankommer den omtrent samtidig som bussen, og i det han skal gå på gir han meg et kyss. Bussen blir stående litt, og jeg tenner en røyk og begynner å bevege meg mot overgangsfeltet lenger bak. Men jeg stopper og ser litt. Hører en høylytt diskusjon bygge seg opp på bussen, og jeg vet at min kjære ikke alltid har den lengste lunta. Dørene er fremdeles åpne på bussen, så jeg går for å se hva som skjer, og det jeg ser er en sint buss-sjåfør som kjefter på kjæresten min fordi han har tatt med seg en colaflaske på bussen og nekter å gi den fra seg/ hive den. – Det er ikke lov å drikke på bussen, sier han. Min kjære responderer med at det har han ikke tenkt til å gjøre det, drikkebeholderen er lukket og han trenger ikke åpne flaska i løpet av turen, men han står på sitt og vil beholde den.
Buss-sjåføren svarer med å skru av tenninga på bussen, og truer med å ringe POLITIET om ikke han kvitter seg med flaska. – Du er jo helt IDIOT, raser kjæresten min – Om jeg hadde en handlepose med en flaske cola i, skulle ikke det være det samme?? Skulle jeg da måttet kaste hele posen fordi det var cola i den?
Både sjåføren og min kjære hisser seg voldsomt opp, og jeg som står på utsiden av døren ve3d midtgangen, foreslår til min kjære at han heller skal gå av bussen og ta den andre med meg, så kan jeg heller kjøre ham til jobb i Skien. Han godtar tilbudet mitt, og i det han skal gå av bussen skjer det utrolige; sjåføren, som man nå skulle tro helst hadde sett at kjæresten min forlot bussen, lukker døra foran ansiktene våre og sier: ” du skal ingen plass før jeg har pratet med politiet!”
med ”politiet” er jeg usikker på om han mente Vestviken Kollektiv Trafikk eller det faktiske politiet.
Jeg blir selvfølgelig grusomt frustrert både på mine egne og på min kjæres vegne, og vi går begge fram mot bussens inngangsdør; han innestengt i bussen og jeg utenfor, ventende.
Nå begynner flere passasjerer å reagere, sikkert noen som synes min kjære burde lagt fra seg colaen med en gang, og andre som forhåpentligvis og sannsynligvis i likhet med meg synes buss-sjåføren var grusomt urimelig. Det som så utspiller seg i bussen, er at min kjære går opp til sjåføren og sier at han skal gå av. Da sjåføren nekter å åpne døren for ham, gjør min kjære som sikkert en god del andre ville gjort – han napper til seg nøkkelen til sjåføren, tar til seg en ting som gjør at han må gjøre som han sier, og resultatet er at sjåføren endelig åpner og min kjære får komme ut til meg. Men det stopper ikke der, for sjåføren skulle plutselig også ut. Jeg vet ikke helt hva min kjære tenkte med det neste, han var nok en smule frustrert og forvirret, men nøklene ble kastet inn mot sjåførens sete, slik at han fikk dem igjen med en gang. Men så står sjåføren der da, med mobilen i hånda og truer med å ringe politiet, så min kjære napper til seg telefonen. Det hele skjer ganske fort, så i løpet av sekunder så gir han den tilbake – men da vil ikke sjåføren ha den! Kjæresten min fulgte opp med å slenge mobilen i gresset ved siden av bussen da sjåføren ikke ville ta i mot den selv. Det hele endte med at vi gikk derfra i sinne, mens sjåføren ropte et eller annet om politiet etter oss, og bussen stod der lenge etter vi hadde gått, vi kunne fremdeles se den da vi hadde passert bensinstasjonen på vei hjem igjen. Vi fant for øvrig en annen måte å hente bilen på, så det ble ikke noe buss på noen av oss denne dagen.

Hva skjer med VESTVIKEN KOLLEKTIV TRAFIKK??

Hva skjedde med hyggelige buss-sjåfører, vennligsinnede mennesker som gir andre en sjanse? Hvem er det som har ansvaret for å ansette disse menneskene som skal gi oss en hyggelig opplevelse når vi er MILJØVENNLIGE og reiser KOLLEKTIVT?? Som skal gi oss lyst til å reise kollektivt? Hva er vitsen med å gå ned til bussholdeplassen ikke bussen kommer til å stoppe for deg uansett? Skal ikke kollektiv trafikk være et godt alternativ?
Begge disse nevnte sjåførene var av utenlandsk opprinnelse. Begge er tydelig innvandrere, da ingen av dem snakker flytende norsk. Dette får meg til å tenke at de burde være glad de har fått en jobb, og at de burde lære seg å sette pris på den og gjøre sitt beste for å beholde den! Hva med å gi seg selv enn hyggelig dag på jobben?? Det er tydeligvis ikke drømmejobben, så gretne som de er, i alle fall sistnevnte. Hva som gikk igjennom hodet på førstnevnte sjåfør aner jeg jo ikke.
Uansett. Personlig så har også jeg fått beskjed om å ikke drikke på bussen, men da jeg svarte med at jeg ikke skulle gjøre det og at beholderen var lukket, var det greit. Er det altså større sannsynlighet at kjæresten min drikker colaen likevel enn at jeg gjør det? En ting er alkohol og åpne drikkebeholdere på bussen, for sånt kan søle uansett. Men en lukket colaflaske?? Er det ikke lov å ha med tåteflasker med melk i heller da eller?? Kan ikke flasken ligge i vogna?? Og hvor kommer politiet inn her? Og er det ikke frihetsberøvelse å stenge noen inne på bussen på den måten?

Hva er det her for noe tull?

Jeg håper de ansvarlige for ansettelsen hos Vestviken Kollektiv Trafikk begynner å se an hvem de ansetter, for det blir for mye tull med de som jobber der fordi ”det var den jobben de fikk” (det er i alle fall det signalet jeg mottar)!
Til slutt vil jeg også oppfordre dere som satt på bussen på Heistad denne søndags ettermiddagen og alle andre til å komme med deres meninger om hvordan situasjonen artet seg og å kommentere innlegget mitt, for dette var nok ikke første gang bussen kjørte forbi noen eller at en slik situasjon oppsto.

Opprørt kjæreste, oppgitt kunde.

Brevik, her trur jei at jei blir i sommer! Ellers blir jeg bare fly forbanna igjen!

For hver gang jeg beveger meg rundt for øvrig i kommunen vår, ja så blir jeg faktisk så anterert at jeg ikke har godt av det. Blodpumpa går på høygir og trykket er på kokepunktet. Skal også si opp avisa i sommer, helsa må gå foran, tatt i betraktning av alt det dumme som en leser der av agurknyheter, med skrivefeil, svære bilder i mangel av godt stoff osv… ( som kanskje også dette innlegget ). Blir bare mer forbanna.
Kommunen vår Porsgrunn består av mer enn sentrum. Det ser det ut for at disse politikerne ikke har oppfattet det, ikke engang min gamle ” kollega” viseordføreren. Og skulle en forville seg opp i sentrum, er det mye å ergre seg over. Stygge bygninger, nedsunket brostein med spor som på jernbanen, ja faktisk ett spors og som etter meget kort tid har gjort sin nytte og skal, har jeg hørt, brytes opp og erstattes med, ja hva vet jeg, i alle fall mye og nye penger. En bygning til, skal oppføres til 220 millioner kroner og hete Ælvespeilet i enden av ett sporsveien, litt lenger opp ved ælva og oppafor/norafor rådhustrappa. Ei trapp som er til liten nytte og i så fall bare for noen få og som har kosta millioner. Under åpningen av PIT var trappa stinn av folk, og det er hyggelig. For ´de, så jo hva som foregikk på scenen, men hva med alle de som ikke fikk plass i trappa, som sto oppe på rådhusplassen? De så ingen ting, selv TA’s utsendte fotograf hadde problemer med å komme til for å ta bilder, svettende i sommervarmen og muligens bannende, om ikke annet så innvendig muligens. Og hva med alle de som verken kan stå eller gå, som sitter i rullestol? Når skal kommunen ta hensyn til dem? Verken PIT eller kommunen har gjort noe i den retningen, i alle fall ikke på åpningen av brusteinsballet. Så alle de som ikke fikk se, fikk høre noen trommer i det fjerne før de fleste av dem vendte nesa hjemover i ren frustrasjon, inklusiv undertegnede. Med andre ord, mye ball. Og for Guds skyld kall ikke trappa til flere millioner et amfi, da vet en ikke hva et amfi er.
Vi har eller er iferd med på få et yrende kunstnerisk miljø på vessia. Langs ælva, ved porselænsfabrikken, – og jeg var så heldig at jeg fikk anledning til en lørdag å oppleve dette som kan bli så uendelig mye mer, hvis en bare utnytter mulighetene. Her bør det ikke bety noe hvem som eier bygningsmassen, men snarere hva en kan få til. Men neida, venstres representant som normalt er oppegående, har skiftet mening fordi Øygarden har vært ute med leppa. Skit i Øygarden, men se mulighetene på vessia, og som også kan bli en del billigere vil jeg tro. Da får vi handelsstanden i hovedsak på østsia og kulturen på vessia, med unntagelser av noe småtteri oppe i nordre bydel på østsia.
En ordfører bestemmer ikke alt aleine, og har derfor medhjelpere i administrasjonen og en haug andre som bare kludrer til, hvorfor skal da en slik posisjon belønnes med en såpass stor gasje er meg ubegripelig, spesielt med tanke på hva ”arbeidet” består i. En rådmann som ikke engang bor i kommunen har samme gasje og jeg er i alle fall ikke imponert over hans råd i alle sammenhenger. Nå skal jo han slutte, men gasjen blir dessverre enda større, mens trivsel og de budsjettene til dem som først og fremst trenger det mest, ja de kuttes det i. Det bygges sykehjem, men det hjelper lite når du ikke har personale nok til å ivareta de oppgavene de syke og gamle trenger. Kommunen har helsepersonell som er slitne, blir syke og noen blir også pasienter som trenger pleie. ( Dette er ikke synsing, men faktiske observasjoner ). Skoler legges ned og elever skal flyttes til skoler som ikke er noe bedre enn de en flytter fra, hvor malingen skaller av for eksempel og hvor muggsoppen florerer. Sentralisering er på sikt ikke det beste. Sørg for trivsel der hvor folk bor. Konsekvensanalyser vet ikke politikerne hva er. De burde kanskje gå noen kurs på BI og i større grad bevege seg ut blant folket også når det ikke er valg. Slutt å bruk en masse penger på konsulenter som ikke engang kjenner kommunen vår. Hvordan skal en forvente at de kjenner kommunen, når ikke engang våre politikere kjenner den. Kjenner rådmannen den? Her i kommunen investeres det i porno, kanskje også tobakk, men i alle fall våpenproduksjon, og dette visste altså ikke ordføreren engang! Det har kommet så mye, i alle fall av dumheter fra denne politiske ledelsen både hva som skal bygges, bygges ned og ikke minst, ikke gjøres noe med, at en blir forbanna, matt, men ikke ydmyk. Kommunens innbyggere fortjener mer kompetanse og flinkere folk til å ivareta og å prioritere til det beste for befolkningen. Uansett hvilke parti en stemmer for, må en vel kunne si at maken til røre som har blitt vist i løpet av denne og forutgående politiske periode, er det knapt mulig å gjøre verre. Eller har jeg ikke skjønt det? I så fall får jeg skylde på at jeg er jo norsk, naiv, dum og forbanna. Har spist for mye poteter vil jeg tro, og det er jeg ikke aleine om.
Så i sommer, sender jeg kjerringa ut for å handle maten nede i Brevik. Hu får gå, med ryggesekk selv om hun ikke er helt frisk, så hun får litt trening til når hun blir eldre og må greie seg sjøl. Jeg derimot har blitt så dårlig at jeg skal ligge her i hengekøya under epletreet for å roe hjertet.
Ha en god sommer alle sammen og kom til Brevik, den glemte by, her har vi ” ihverfall ” god iskrem.

En sommerlig hilsen fra en aldri blivende Brevikianer,
Ivar Dahl Larsen.

La Rugstad være i fred!

Jan Rugstad gjorde noe galt som tenåring. Han ser ikke tilbake på det med glede. Og han har sannelig gjort opp for seg gjennom sitt virke i voksen alder.
Noen og enhver kan vel bli flaue over ting vi gjorde som tenåring, selv om det kanskje ikke var så drastiske ting.
Hvem vet hva jeg ville ha gjort dersom jeg hadde vært tenåring dengang? Et sånt valg har også med miljøet rundt en å gjøre.
Rugstad er en eldre mann nå, la ham få slippe slikt grums!

Reidun Svensson

Kommunale boliger.

Jeg synes det er synd at kommunale boliger skal møte så mye motstand.
Dette handler om å ta vare på folk i samfunnet og det vil jo alle at vi skal, bare ikke i sitt eget nærmiljø.
Det synes jeg er lite raust!
Dette er mennesker som sannsynligvis trenger omsorg mest, men overalt skal de møte motstand i samfunnet.
Hvordan ville DU følt det hvis du møtte motstand av samfunnet overalt?
Hvordan ville DU følt dersom noen skulle gått ut i avisa, og hatt underskriftskampanje mot at DU skulle flytte ett sted?
Jeg tror ingen ville likt den følelsen, og det handler om å møte alle likt, og å kunne se ting fra andres perspektiv.
Hvilke rollemodell er man da for barna, hvis man tydelig går ut å sier at de med speielle behov vil vi ikke ha i vårt nærmiljø?
Jeg synes det er litt at noen skal se verden så svart/hvitt og ville stue bort noen mennesker.
For ja, de er mennesker i likhet med meg og deg…

Norge som klimasinke

- EUs betydning for å redusere miljøproblemene i Europa og verden har vært formidabel, uttalte en politiker til Aftenposten den 14/12. Det var miljøvernminister Erik Solheim fra SV som slo fast dette.
Bakgrunnen var ”takdirektivet” som EU innførte for åtte år siden. Direktivet har fått dette navnet fordi det setter tak for hver enkelt medlemsstats samlede utslipp fra og med 2010. Dermed setter det nasjonale grenser for utslipp og luftforurensning som fører til helseskader og sur nedbør.
Direktivet skulle ha vært innlemmet i EØS-avtalen, men norske myndigheter har trenert saken i årevis, kan Aftenposten fortelle. Nå bøyer regjeringen av. Etter at EU-kommisjonen truet med mottiltak hvis ikke Norge fulgte opp, innfører Norge endelig direktivet.
Miljøministeren har mer på hjertet: – Jeg mener at det er en selvfølge at Norge innfører dette direktivet; det er bare positivt. Det reduserer utslippene samlet i Europa, noe som bidrar til at det blir mindre sur nedbør i Norge.
Selv om Norge bryter sine egne forpliktelser etter FN-avtalen, får det i praksis ingen konsekvenser. Men når takdirektivet blir en del av EØS-avtalen, kan overvåkingsorganet ESA bringe Norge inn for EFTA-domstolen hvis kravene ikke blir oppfylt.
EU jobber nå med et nytt direktiv som vil senke utslippstaket frem mot 2020 ytterligere. – Vi bør klart og tydelig signalisere at vi vil innføre dette direktivet. Vi har hatt en tendens til å komme for sent inn i prosessen fordi vi vurderer om vi skal innføre et miljødirektiv. Det er mye mer konstruktivt å si tydelig at vi vil innføre det, og heller forsøke å påvirke prosessen slik at det blir et godt resultat for Norge og Europa, mener den norske miljøvernministeren.
Nei-siden kaller Norge med sin ”sjølråderett” for et klimapolitisk ”fyrtårn” og EU for en klimasinke. Men i virkelighetens verden er det altså omvendt.
Johnny Olsrud